Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2015

15:14
6832 6034 500
notyou
15:14
7554 bfef
Reposted frommwhah mwhah viamefir mefir
notyou
15:14
7613 fd87
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viagriber griber
notyou
15:14
5410 25f5 500
Reposted fromolam92 olam92 viagriber griber
15:13

February 25 2015

notyou
09:19
7532 c55a 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamefir mefir
notyou
09:19
2523 7a39
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamefir mefir
notyou
09:12
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viaimmuff immuff
notyou
09:12
9046 768d 500
Reposted fromjossie jossie viaimmuff immuff

February 24 2015

notyou
14:18
6570 6667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialoveit loveit
notyou
14:17
9819 1816
Reposted fromrunbabyrun runbabyrun vialoveit loveit
notyou
14:16
6568 15b7 500
Reposted fromesperantoo esperantoo viaszalony-virus szalony-virus
notyou
14:14
Reposted fromrayla rayla viaalmostlover almostlover
notyou
14:07
9945 91aa
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaimmuff immuff
notyou
14:05
1597 97cf 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamefir mefir
notyou
14:04
9133 2986
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajustaperson justaperson

February 06 2015

notyou
12:48
0636 94fd 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaiwantu iwantu
notyou
12:47
Reposted fromagentX agentX viamefir mefir
notyou
12:47
6828 35ac
Reposted fromlove-autumn love-autumn viafoodislove foodislove
notyou
12:46
Cholernie brakuje mi motywacji. Do wszystkiego. Nie widzę sensu, nie czuję potrzeby. Są takie chwile, w których coś we mnie uderza i krzyczy: teraz dasz radę, weź się za siebie, bo kto, jeśli nie ty? A chwilę później ten sam głos pyta: a tak w ogóle, to po co to robisz? I to jest najlepszy moment żeby odpuścić, poddać się, tak po prostu, bez jakichkolwiek pytań, bez pragnień, których nigdy nie było. Więc odpuszczam i po raz kolejny przegrywam życie.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl