Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

notyou
15:19
Związki, w których żyjemy, nie są najczęściej z mężczyznami z naszych marzeń, a z tymi, którzy o nas zabiegają. Kobiety, przez proces pochlebstwa, z powodu braku pewności siebie oraz z potrzeby, powoli zaczynają odwzajemniać ich miłość.
— Jane Green "Prosto z mostu"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaraissa raissa
notyou
15:18
Nie chciałbym teraz odpowiadać na pytanie, jak to jest, mieć osiemnaście lat, chociaż za dziesięć lat pewnie powiem ci, że byłem wtedy nieśmiertelny. Gdy jesteś dopiero co pełnoletni, przebiegasz przez ulicę na czerwonym, bo jesteś pewien, że to nadjeżdżający samochód rozbije się o ciebie, że chodnik z perspektywy siódmego piętra jest gumowy, że każdy wypity alkohol w twoim organizmie zamienia się w wodę, że możesz przyjąć więcej związków chemicznych niż szklarnia, bo twój mózg jest kuloodporny i nieprzerwanie stabilny. Nic nas nie rozkruszy. mamy po osiemnaście lat i moglibyśmy jeść szkło bez kaleczenia ust, pic kwas, wyskakiwać z okna tylko po to, aby wzbić się do lotu.
— Jakub Żulczyk, R.A
Reposted fromrosewhiff rosewhiff viaraissa raissa
notyou
15:18
5674 4b7d
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viaraissa raissa
15:17
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viaraissa raissa
notyou
15:17
7405 0a5b
Reposted fromunr-eal unr-eal viaraissa raissa
notyou
15:11
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaraissa raissa

June 08 2017

notyou
16:04
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan vianietutejsza nietutejsza
16:04
6623 6fc9 500
notyou
16:03
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan vianietutejsza nietutejsza
notyou
16:00
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vianietutejsza nietutejsza
notyou
16:00
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vianietutejsza nietutejsza
notyou
15:58
1017 23f5 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
notyou
15:58
3425 a9ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
notyou
15:34
8832 006b 500
notyou
15:32
3475 ae29
Reposted fromalcohol alcohol
notyou
15:32
9810 fceb
Reposted fromalcohol alcohol
notyou
15:32
9836 8479
Reposted fromalcohol alcohol

June 25 2015

notyou
07:52
notyou
07:51
tumblr_nm3crbJMAB1s02vreo1_250 tumblr_nm3crbJMAB1s02vreo2_250

gifsboom.net: Static balloon cat. [video]

Reposted frommr-absentia mr-absentia viasomeoneeee someoneeee
notyou
07:50
8780 ce21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasomeoneeee someoneeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl